Under hösten 2023 finns flera tillfällen till introduktion i psykodrama-metoden – Anmäl intresse via mail – Nästa start av 1årig Psykodramagrupp/gruppterapi i Östersund – preliminärt i januari 2024

Att utforska problem på ett lekfullt sätt

Att gestalta drömmar, sitt förflutna och livet här och nu

Att utveckla sin förmåga till spontanitet och livsglädje

Att delta i en gemenskap av djupare karaktär

Psykodrama är en holistisk metod och har sin styrka i att kunna skapa överblick i en situation eller i ett händelseförlopp. Det är en av de fyra konstterapeutiska metoderna förutom bild-, dans- och musikterapi. I denna grupp används även dessa.

Metoden hjälper till att konkretisera och fördjupa förståelse för vad som händer inuti och mellan människor, samt hur relationen till sig själv och andra byggs upp, utvecklas och kan läkas. 

Man kan också få hjälp till bättre kontakt med sin kropp, sina känslor och sin kreativitet.

Deltagarna arbetar både kognitivt (med att förändra tankar och beteenden) och psykodynamiskt (med att få insikt om hur fenomen uppstått).

En ettårig terapigrupp med 5-8 deltagare som kommer att träffas 
3 tim var tredje vecka

Start: prel januari 2024 – Totalt 7 ggr under vårterminen och 7 ggr under höstterminen.

Pris: 1 150:-/person/session

Du anmäler ditt intresse för introduktion eller gruppterapin
på mail Info@alvhojden.se eller sms 0706-91 99 02

När du anmält dig till gruppterapin blir du kallad till enskilt samtal för mer information. 

Varmt Välkomna!

Lisbeth Carlsson
leg.psykiatrisjuksköterska
dipl. psykodramaterapeut

Älvhöjden – Kreativt läkande och mänsklig utveckling –

läs mer under fliken terapi / gruppterapi eller /psykodramametoden