Gruppterapi

Att gå i grupp innebär att man får möjlighet att inte bara lära känna sig själv utan även ett antal andra individer. (max 6-8 deltagare/grupp) Kanske kan man bryta en ensamhetskänsla genom att delta i en gemenskap av djupare karaktär. Att känna igen sig i gruppterapi00varandra kan ge en känsla av samhörighet och bekräftelse, som många längtar efter.

Hur ökar de livsglädjen eller löser sina svårigheter, hur gör jag? Hur speglar jag mig i de andra? Hur ser min självbild ut ? Hur läker jag sår som uppstått i andra relationer eller grupper?

Det är ofta mycket glädje i terapigrupperna, det handlar ju inte bara om att jobba med svårigheter, utan mest att vara med om en gemensam och individuell befrielseprocess.

Gruppterapi innebär hos mig att gå i psykodramagrupp. I gruppterapin får man mer fullt ut delta i användandet av psykodramametoden än i individuell- och parterapi.

Läs mer om psykodramametoden

gruppterapi01

Att ta hand om sitt inre växande – ett livsviktigt och glädjefyllt beslut.