Att ta hand om sitt inre växande – ett livsviktigt och glädjefyllt beslut.