Individuell terapi


Kreativt läkande
 kallar jag terapin. För mig syftar det till att personen ska finna sin egen styrka och undanröja hinder för att använda hela sin potential. Samt att använda vår relation som en del i läkningen av tidigare erfarenheter.

Jag har mött tusentals människor i mitt arbete genom åren med alla sorters symtom på ohälsa. Jag har haft glädjen att få se många goda resultat genom att personerna blivit friskare, gladare och mer levande. De har ofta uttryckt en känsla av att ha funnit inre lugn, sin egen sanning/självkännedom och självförtroende.

Ofta är det centralt att lära sig att kommunicera sina behov och göra sig förstådd gentemot viktiga personer i sitt liv. När relationerna förbättras, minskar ofta problemen.

Oftast utforskar vi något som finns i nuet,  men vi kan även föreställa oss händelser i framtiden. Antingen en positiv framtidsvision eller undersöka något man har oro inför, exvis ett särskilt möte. Vi kan också ta upp händelser i det förflutna som har präglat en. Oavsett var i tiden, så försöker vi konkretisera det tillsammans, eftersom ord och känslor kan upplevas så abstrakt och svårfångat. Vi kan då ibland ta hjälp av bildmålande, skrivande, gestaltande och andra övningar.

Läs mer om min favoritmetod psykodrama


Min inriktning av arbetsmetod är ett svar på behov av behandlingsformer, där kropp och själ får mer möjlighet att integreras än vid ett samtal. Känslor och kropp har nära förbindelser med varandra.

Vi kan också använda symboldrama. Detta är likt psykodrama, men gestaltningen utspelar sig i personens inre bilder. Jag vägleder personen till avslappning och hon/han försöker förstärka medvetenheten om sin kropp, sin andning, sina känslor och tankar.

Ofta gör vi liksom i psykodrama reparerande scener så att personen nu i inre bilder ges det som saknades vid en annan tidpunkt i livet. Vi kan också gå in i framtiden och söka vägar att förverkliga drömmar och personens potential.

Ett annat verktyg kallas genosociogram. Då ritar vi upp släktträdet flera generationer tillbaka och undersöker olika pusselbitar bakåt som lagt grunden för de beteendemönster och den situation personen brottas med idag.


Mänsklig utveckling stod det också på mitt skyltfönster i Östersund förut.
Det handlar om att det finns ett större perspektiv än individens, i mitt arbete.

Många människor lever under omänsklig press, ensamhet och svårigheter. Som jag ser det befinner vi oss i en tid där individen ska bära mycket ansvar som aldrig skett förr. Utan att ibland ha fått tillräckligt stöd för att hitta sin personliga styrka eller kunskaper om hur man tar hand om sig själv eller sin sårbarhet. Många saknar förståelse omkring vilka känslor man bär, vilka behov man har och varför man tänker som man gör. Att lära känna sig själv och att kunna tänka och bete sig på flera sätt än man är van vid, blir nödvändigt för att kunna skapa ett gott liv för sig själv och sin omgivning. Vi hänger ihop, som jag ser det. Allihop. Planetens välmående, naturen, djuren och alla människor som bor här, oavsett var eller när vi är födda. När individer utvecklar sin förmåga att kommunicera eller ta hand om sig själv påverkas andra som ringar på vattnet. Individens enskilda utveckling och fredsprocesser i världen är sammankopplade, som jag ser det.

Behandlingstid
Hur lång tid en enskild behandling pågår beror bl.a på vad personen har för intention med terapin och naturligtvis vilka slags svårigheter man har. Vi gör upp ett avtal vid starten som vi ändrar vid behov. Sällan rör det sig om mindre än ett halvår. Att få ordning på sin själ kan ta tid. Och behöver få ta tid.

Man börjar med en session och om man vill så bokar man sen sammanlagt tre, först efter det gör vi ett avtal om hur terapin ska läggas upp.

Varje session pågår 1,5 tim. Tid att landa, fördjupa sig och knyta ihop.

Kostnaden varierar beroende på om man betalar själv;
ordinarie pris  1 150:-/1,5 tim.

eller om arbetsgivare eller en myndighet står för kostnaden
1 500:-/1,5 tim.
(+ moms vid handledning, utbildning, kompetensutveckling lr dyl)

Att ta hand om sitt inre växande – ett livsviktigt och glädjefyllt beslut.