Undervisning & personalutveckling

Jag håller föredrag och inspirationskvällar inom mina ämnesområden. I mitt samarbete med företagshälsovård gäller det ofta förebyggande insatser och rehabilitering. Många uppdrag handlar om grupper som är nya, vill utvecklas eller har hamnat i svårigheter. Det kan vara personalgrupper, studenter i undervisning eller insatser i organisationer. Handledning för yrkeskategorier som arbetar med människor har under åren varit en kontinuerlig del av verksamheten.

Att ta hand om sitt inre växande – ett livsviktigt och glädjefyllt beslut.