Kurser

Mina kurser håller jag på min egen gård och  andras kursgårdar, men även ute på företag, hos organisationer och offentliga förvaltningar. Det förekommer även att jag förlägger dem i fjällen eller utomlands. Jag skapar även kurser och föredrag inom mina ämnesområden utifrån önskemål.

Aktuella kurser läggs upp här och på startsidan.

Här kan man också finna länkar till mina vänners kurser.

För mer information eller offert, se kontaktuppgifter i panelen t.h.

Att ta hand om sitt inre växande – ett livsviktigt och glädjefyllt beslut.