Parterapi

Vi tittar tillsammans på vad som föranlett besöket hos mig, hur var och en ser på situationen och vad paret behöver för att gå vidare. Det blir ofta en kunskapsprocess och träning i hur man kan skapa en dialog där man uttrycker känslor och behov samtidigt som man tar ansvar för dem och inte anklagar varandra. Jag ger verktyg och kunskaper omkring känslor och relationer, ibland hemuppgifter att arbeta vidare med till Parterapinästa gång. Ibland har det hänt något som gjort att paret hamnat i kris, ibland är det något som fastnat eller pågått länge. Ofta kommer man i parterapi när svårigheten pågått länge och positioner kan ha blivit låsta, vänta inte!

Vanliga teman: Öppenhet och Kommunikation – hur kan vi vara både vänliga och tydliga mot varann, trygghet i ett förhållande, arbetsfördelning, negativa beteendemönster, ömsesidig förståelse,  empati, kontakten med varann, intimitet, hur når vi glädjefull erotik – kan vara exempel på frågor.

Psykodramametoden kan i detta sammanhang användas för att ex vis fördjupa förståelsen och medkänslan för varandra. Ett exempel kan vara att jag i ett ögonblick föreslår att parterna byter roll med varandra och tittar på situationen från den andres perspektiv.

Man börjar med en session och om man vill så bokar man sen sammanlagt tre, efter det gör vi sen ett avtal om parterapin eventuellt ska fortsätta och hur den ska läggas upp. Ibland startar det med att man kommer tillsammans en gång och sen enskilt varsin gång och sedan tillsammans igen.

Varje session pågår 1,5 tim. Tid att landa, fördjupa sig och knyta ihop.

Kostnaden/session är
800:-/person dvs 1600:-/par.

Ibland tillämpar vi även under processen att paret kommer enskilt vid en eller några tillfällen, om det är något särskilt man behöver fördjupa sig i.

Consultation is also possible in English

ParterapiFoto: L. Carlsson

Att ta hand om sitt inre växande – ett livsviktigt och glädjefyllt beslut.