Psykodrama-metoden

Min inriktning av arbetsmetod är ett svar på behov av behandlingsformer, där kropp och själ får mer möjlighet att integreras än vid ett samtal. Känslor och kropp har nära förbindelser med varandra.
Vi Pdramaarbetar i huvudsak med terapeutiska samtal och användandet av psykodramatekniker. Det kan innebära att vi ibland istället för att tala om en händelse skapar – eller återskapar- den i rummet tillsammans. Vi undersöker var, när, vilka personer och vilken händelse som behöver gestaltas och bearbetas. Ett deltagande i grupp brukar leda till ökad självkännedom och större självförtroende.

PSYKODRAMA är en av de fyra konstterapeutiska metoderna
(musik, dans/rörelse, bild och psykodrama)

Psykodrama har sin styrka i att kunna skapa överblick i en komplicerad situation eller i ett händelseförlopp. Teknikerna hjälper till att konkretisera och fördjupa förståelse för vad som händer inuti och mellan oss människor.

Ett glädjefyllt sätt att ägna sig åt sitt inre växande och befrielse från blockeringar.

Psykodramatekniker kan användas för att prova valmöjligheter i olika situationer,
exempelvis ett aktuellt beslut eller frågor om en framtidsplan. Man kan också få bättre kontakt med sin kropp, sina känslor och sin kreativitet.

En central teknik är rollbytet — ett sätt att se saker bland annat ur en annan persons perspektiv. Man kan  även få hjälp att förstå varför just en viss del av kroppen bär på smärta eller sjukdom.

Att delta i psykodramaterapi ger en möjlighet att bli medveten om sina inre dialoger — hur man tänker om sig själv, exempelvis om vad man tror man måste eller inte får göra. Man kan arbeta med att förnya dessa tankar så att de stödjer det liv man vill skapa.

Du kan få en ny chans att förnya och ställa saker till rätta. Hur gör man om man vill rätta till något som man insett har blivit fel? Att arbeta med detta verktyg är en av mina favoriter.

Ofta gör vi även reparerande och läkande arbete så att personen nu kan få del av det som saknades vid en annan tidpunkt i livet. Vi kan också utforska framtiden och söka vägar att förverkliga drömmar och utforska eventuella hinder.

Jag använder främst psykodramametoden, men ibland även de andra av de fyra konstterapeutiska metoderna (musik, dans/rörelse och bild) Jag har gått fortbildning i dans- rörelseterapi och arbetar nära med kollegor i de andra metoderna.


Nya terapigrupper startar ofta på hösten och pågår under ett år (aug-maj).

Att ta hand om sitt inre växande är ett livsviktigt och glädjefyllt beslut.

Har du frågor som rör anmälan till gruppen eller till informationsträff, kontakta mig enligt uppgifter t.h.


Några röster från deltagare i gruppterapi i min verksamhet i Östersund:

”Det har varit en spännande process för mig som aldrig tidigare hade prövat någon form av terapi. Tanken har funnits i många år, men har på något sätt känts skrämmande. Den största rädslan har varit att möta de egna känslorna — dessutom tillsammans med ‘en massa främlingar’. Tänk så fel man kan ha! Det har varit mycket utvecklande.”

”Jag har lärt mig mycket om mig själv och har fått tag på många fler känslor under det här året. Jag märker att jag vågar känna mer, inför mig själv och andra och även att sätta gränser i större utsträckning. Denna grupp har bidragit till min förbättrade hälsa.”

 ”Det har varit mycket bra. Jag känner att jag utvecklats successivt. Kan tolka mina egna signaler och har börjat lyssna på dem. Jag har fått en känsla av att jag är värdefull. Det är bra med psykodrama för det är så konkret.”

”Det som varit bäst är att jag fått träning i olika sätt att lösa situationer och att släppa på rädslor och skamkänslor. I en trygg gemenskap blev inget för fult eller för hemskt att ta fram i ljuset.”

 ”Helt underbart och många gånger också jobbigt med allt ont som flyter upp till ytan. Men så befriande och förlösande att ta emot gruppens och Lisbeths förståelse. Så värdefullt att få vara del i en grupp och få känna att ‘Jag är inte ensam om att känna så här.”


Psykodrama räknas till en form av existensiell psykoterapi:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Existentiell_psykoterapi

Litteraturtips:
När orden inte räcker — en studie av konstterapeutiska behandlingsmetoder vid psykosomatiska symtom, av Töres Theorell, professor på Statens inst för psykosocial miljömedicin, Karolinska institutet, Stockholm

pdrama01

Att ta hand om sitt inre växande – ett livsviktigt och glädjefyllt beslut.