Föredrag

Jag håller föredrag och inspirationskvällar inom mina ämnesområden.
Populära teman är:

Självrespekt som motkraft till stress
Vår samhällsutveckling kräver nya saker av oss. Hur gör vi för att inte pressa våra barn eller drabbas av den nya tidens sjukdomar som i stor utsträckning orsakas av stress? Jag har mött och väglett otaliga människor i kris efter att ha nått olika nivå av utbrändhet.

Varma hjärtan  
O
m känslor, relationer och mänsklig utveckling.
Jag delar med mig av mina erfarenheter av mitt långvariga arbete med terapi, det jag ser många brottas med och vad jag ofta rekommenderar individer och par för att komma vidare. Om känslor som fastnat, relationer som tystnat eller sårats, eviga konflikter eller om hur vi utvecklar glädjefull erotik.

Har du personliga frågor?
Jag brukar erbjuda möjligheten att i förväg lämna frågor anonymt till kommande föredrag via mail eller brev. Sen tar jag upp ämnet som en allmän fråga under föredraget.
Se kontaktuppgifter i panelen t.h.

Jag håller detta populära föredrag  även under smeknamnet ”Garageföredragen”  ☺ eftersom jag ibland åker ut till arbetsplatser, verkstäder, industriområden och håller föredragen där.

Medveten Kommunikation och Konflikthantering
Frågor om medveten närvaro och kvalitativt lyssnande. I relation till sig själv och andra. Hur blir man tydlig och vänlig samtidigt? Hur förebygger vi konflikter? Hur handskas vi klokt med dem när de uppkommer ?

Bemötande i vardagen
Allmänt om hur stor betydelsen är hur vi bemöter varandra, men även om Psykisk ohälsa – orsaker och symptom. Bland annat om hur vi bemöter en person som mår psykiskt dåligt.

Att ta hand om sitt inre växande – ett livsviktigt och glädjefyllt beslut.