Kategoriarkiv: Tänkvärt

Kreativt läkande


Spontanitetsträning och närvaro 

 – en helg-workshop med konstnärliga uttryck –

Dans Bildskapande och Psykodrama

Personlig utveckling på ett terapeutiskt djup i ett läkande sammanhang  

Psykodrama är en holistisk metod och har sin styrka i att kunna skapa överblick i en situation eller i ett händelseförlopp. Det är en av de fyra konstterapeutiska metoderna förutom bild-, dans- och musikterapi.
Man kan också få hjälp till bättre kontakt med sin kropp, sina känslor och sin kreativitet. Att konkretisera och fördjupa förståelse för vad som händer inuti och mellan oss människor. Jag har denna helg bjudit med mina vänner Nayla och Joseph som pedagoger på fm då de håller i övningar inom dans och bildkonst. Kanske blir det trumning också.

Fred 13 okt 19.00 till Sönd 15 okt 16.00

Fred kväll 19-21

Start med gruppen: Sociodrama/Psykodramaterapi
med Lisbeth Carlsson

Lörd 10-12 Dans
med Nayla Espinosa Dansare

Lörd 13-16 Psykodramaterapi 
med Lisbeth Carlsson

Sönd 10-12 Bildskapande
med Joseph Vilanculos Konstnär Musiker

Sönd 13-16 Psykodramaterapi
med Lisbeth Carlsson

Pris: 3 000:-

Plats: Sjöstugan Frösön 

Bindande Anmälan gm att swisha 300 kr till swishnr 123 138 87 01
ange  ”Anmälan Lekfull” senast den 2 okt.

När du antagits får du sms med mer information. 

Möjlighet till övernattning finns.

Hjärtligt Välkommen! 

Lisbeth Carlsson
leg.psykiatrisjuksköterska
dipl.psykodramaterapeut 

 Älvhöjden – Kreativt läkande och mänsklig utveckling – 

Under hösten 2023 finns flera tillfällen till introduktion i psykodrama-metoden – Anmäl intresse via mail – Nästa start av 1årig Psykodramagrupp/gruppterapi i Östersund – preliminärt i januari 2024

Att utforska problem på ett lekfullt sätt

Att gestalta drömmar, sitt förflutna och livet här och nu

Att utveckla sin förmåga till spontanitet och livsglädje

Att delta i en gemenskap av djupare karaktär

Psykodrama är en holistisk metod och har sin styrka i att kunna skapa överblick i en situation eller i ett händelseförlopp. Det är en av de fyra konstterapeutiska metoderna förutom bild-, dans- och musikterapi. I denna grupp används även dessa.

Metoden hjälper till att konkretisera och fördjupa förståelse för vad som händer inuti och mellan människor, samt hur relationen till sig själv och andra byggs upp, utvecklas och kan läkas. 

Man kan också få hjälp till bättre kontakt med sin kropp, sina känslor och sin kreativitet.

Deltagarna arbetar både kognitivt (med att förändra tankar och beteenden) och psykodynamiskt (med att få insikt om hur fenomen uppstått).

En ettårig terapigrupp med 5-8 deltagare som kommer att träffas 
3 tim var tredje vecka

Start: prel januari 2024 – Totalt 7 ggr under vårterminen och 7 ggr under höstterminen.

Pris: 1 150:-/person/session

Du anmäler ditt intresse för introduktion eller gruppterapin
på mail Info@alvhojden.se eller sms 0706-91 99 02

När du anmält dig till gruppterapin blir du kallad till enskilt samtal för mer information. 

Varmt Välkomna!

Lisbeth Carlsson
leg.psykiatrisjuksköterska
dipl. psykodramaterapeut

Älvhöjden – Kreativt läkande och mänsklig utveckling –

läs mer under fliken terapi / gruppterapi eller /psykodramametoden