Kreativt läkande och mänsklig utveckling

Jag vill uppmuntra människor att förverkliga drömmar, utforska hela sin potential och att försöka ta bort hinder som finns inuti.

De personliga drömmarna och de som är större än så. Jag söker vägar för hur vi kan utvecklas som människor, höja vår medvetenhet, öka kärleksflödet, samarbeta bättre och finna sköna sätt att slappna av 🙂
Jag har funnit en del och älskar mitt liv i vackra Jämtland.

Välkommen till min hemsida – som är under omarbetning.

Jag arbetar med individuell-, grupp- och parterapi. Håller utbildningar och föredrag i psykosociala ämnen och handledning för olika yrkesgrupper.

Jag anlitas för gruppdynamiskt arbete vid start av nya grupper eller konfliktlösning.

Consultation is also possible in English

Lisbeth Carlsson