Det finns hopp!

Trauman är möjliga att läka och
beteendemönster kan förändras

Comments are closed.