Psykodrama/gruppterapi

Att utvecklas tillsammans med andra … Livet alltså!

Psykodrama handlar om att:

  • Utforska problem på ett lekfullt sätt.
  • Gestalta drömmar, sitt förflutna och livet här och nu.
  • Utveckla sin förmåga till spontanitet och livsglädje.
  • Delta i en gemenskap av djupare karaktär.

Psykodrama har sin styrka i att kunna skapa överblick i en situation eller i ett händelseförlopp.

Metoden hjälper till att konkretisera och fördjupa förståelse för vad som händer inuti och mellan människor, samt för hur relationer byggs upp och utvecklas.

Man kan också få hjälp till bättre kontakt med sin kropp, sina känslor och sin kreativitet.

Deltagarna arbetar både kognitivt (med att förändra tankar och beteenden) och psykodynamiskt (med att få insikt om hur fenomen uppstått).

Anmäl intresse för nästa psykodramagrupp!

Varmt Välkomna!

Lisbeth Carlsson
leg.psykiatrisjuksköterska
dipl.psykodramaterapeut

Läs mer om psykodrama

Praktisk information

Det är oftast en ettårig terapigrupp med max sex deltagare.

Under året ingår ibland även en helg för möjlighet till fördjupning.

Du anmäler ditt intresse via mail eller sms till 0706-91 99 02.

Då blir du kallad till enskilt samtal med Lisbeth för mer information då det är dags för nästa terapigrupp att starta.


Varmt Välkomna!
Lisbeth Carlsson

Pdrama